Ansökan

Visa avtal

Samarbetsavtal Noboxsolutions AB och medlemsvillkor i creators.se

Genom att bli medlem i webbtjänsten creators.se så godkänner och accepterar du följande samarbetsavtal med Noboxsolutions AB.

 

1. Upphovsrätt

 • Noboxsolutions förfogar över rätten till allt grafiskt material som produceras av medlemmar för creators.se eller creators.se:s kunder under projekttiden samt tre (3) månader efter projekttidens slut.
 • Noboxsolutions har rätt, att inom tre (3) månader efter medlemskapets upphörande, slutföra pågående projekt med kund även om upphovsman/medlem har avslutat sitt medlemskap. Överenskommen ersättning utbetalas till upphovsman.
 • Noboxsolutions har rätt att använda samtliga verk som referens och marknadsföring av Creators och Noboxsolutions, utan tidsbegränsning.
 • Du får under inga omständigheter vara i kontakt med creators.se/Noboxsolutions kunder under projektets tid eller sex (6) månader därefter, gällande grafisk produktion och webb. Detta gäller även vid avslutat av samarbete när medlemskapet upphör.
 • Du garanterar och tar det fulla ansvaret för att allt material du laddar upp på creators.se är fritt och självständigt skapat av dig.

2. Medlemskap

 • Medlemskap i creators.se är kostnadsfritt.
 • Du kan vara medlem i creators.se både som privatperson och som företag.
 • Noboxsolutions förbehåller sig rätten att avsluta medlemskapet omedelbart och utan förvarning, men kommer då att meddela anledning till gällande E-postadress.
 • Noboxsolutions har rätt att skicka dig nyhetsbrev som gäller medlemskapet i creators.se.
 • Du äger när som helst rätten att säga upp ditt medlemskap och därmed avsluta samarbetet med Noboxsolutions.
 • Vad gäller ersättning, förbehåller sig Noboxsolutions rätten att, om medlemmen inte kan slutföra vinnande bidrag, dra av den kostnad som motsvarar arbetet med att färdigställa produkten.

3. Hantering av personuppgifter

 • Noboxsolutions kommer aldrig att lämna ut information om dig till tredje part. Din information kommer enbart att användas av Noboxsolutions.
 • Du kan när som helt ändra dina uppgifter eller begära att de raderas. Detta ska genomföras av oss så snart det är möjligt.

4. Cookies

 • I enighet med lagen om elektronisk kommunikation ska vi informera dig om att creators.se använder så kallade kakor (cookies), på vilket sätt vi använder dem och hur de kan undvikas.
 • En kaka är en liten textfil som creators.se begär att spara, eller tillfälligt lagra, på din dator. Dessa används av creators.se för att ge dig en väl anpassad och fungerande webbplats. Informationen i kakan är möjlig att använda för att följa en användares surfande.
 • Du kan undvika att ta emot kakor genom inställningarna i din webbläsare. Ifall du inte tillåter cookies i din webbläsare kommer du inte kunna förbli inloggad på creators.se.

5. Ansvarsfrihet

 • Du godkänner att Noboxsolutions kommer att hållas ansvarslöst för eventuella förluster, krav, skada, utgifter eller andra förpliktelser och ansvar som kan uppstå från medlemmar i creators.se. Vi tar ansvar för att den information vi publicerar är aktuell och korrekt, men ger inga garantier. Vi accepterar inga former av krav på grund av felaktig information.

6. Externa webbplatser

 • På creators.se finns ett antal länkar till externa webbplatser, Noboxsolutions tar inget ansvar för den information som finns på dessa webbplatser, eller på webbplatsens tillgänglighet.

7. Ändrade villkor

 • Noboxsolutions äger rätten att när som helst ändra villkoren för medlemskapet i creators.se. Dessa träder i kraft med omedelbar verkan. Om så sker kommer Noboxsolutions att informera dig om dessa ändringar.

8. Tvist

 • Tvist angående tolkning eller tillämpning av detta avtal avgörs av allmän domstol med tillämpning av svensk rätt.